De informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Klassewerk is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de website of van het bezoeken van de website.