Klassewerk is een programma van alle Haagse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Den Haag. Ons gemeenschappelijke doel is helder: “voldoende goede leerkrachten voor de Haagse basisscholen”.

Onder de paraplu van Klassewerk worden in Den Haag diverse initiatieven ontwikkeld. Al deze initiatieven vallen minimaal binnen één van onze speerpunten:

 • Werven: meer mensen interesseren voor werken op Haagse basisscholen
 • Opleiden: meer mensen zo goed mogelijk laten opleiden
 • Behouden: mensen zo lang mogelijk met plezier voor het Haagse basisonderwijs behouden
 • Ontwerpen: nieuwe leraarprofielen ontwerpen, nieuwe wegen om op te leiden

Wil je meer weten over deze afzonderlijke initiatieven? Bekijk “vele kanten van Klassewerk”.

“Klassewerk biedt scholen weer mogelijkheden in een voor het onderwijs uitdagende tijd.” - Imke Bouts "Er is werk aan de winkel in de Haagse basisscholen. En daarvoor zoeken we Klasse!" - John Swildens

Het team Klassewerk bestaat uit:

Programmamanager:

John Swildens
06 866 725 69

Deelprojectleider:

Imke Bouts
06 252 358 30

Projectondersteuner:

Aline Dijkshoorn

Communicatie adviseur:

Cindy Mattijssen

We werken intensief samen met:

 • De leerkrachten en onderwijsondersteuners
 • Ouders van leerlingen
 • Schoolleiders
 • Schoolbestuurders
 • Opleiders aan de pabo’s van  De Haagse Hogeschool, Inholland en de Hogeschool Leiden
 • ROC Mondriaan
 • Stichting Pool West
 • De Rode Loper
 • Decanen van vo-scholen in Den Haag e.o.
 • Ambtenaren van de gemeente Den Haag en van het ministerie van OCW
 • Landelijke politici
 • Pers

Klankbordgroep

De klankbordgroep vertegenwoordigt de Haagse besturen voor primair onderwijs bij Klassewerk. De klankbordgroep komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. De leden van deze groep zijn:

 • Mirjam Grool, basisschooldirecteur Dr. J.A. Gerth van Wijkschool, SCOH
 • Wiely Hendricks, voorzitter College van Bestuur De Haagse Scholen
 • Tingue Klapwijk (voorzitter), leerkracht openbare Montessorischool Valkenbos, leraar van het jaar PO 2013
 • Ietsje Luursema, Inholland, namens drie bij Klassewerk betrokken pabo’s
 • Rini van Noort, beleidsmedewerker HRM bij Lucas Onderwijs
 • Sylvia Pronk, directeur a.i. voor De Haagse Scholen
 • Wilma Timmer, directeur SBO Het Avontuur, Lucas Onderwijs

Meer informatie…