Deelnemers enthousiast over Open Schoolweek

Deze week kijken we terug op de Open Schoolweek (week van 28 oktober). Na de inspiratieavond van 2 oktober jl. hebben veel potentiële nieuwe leraren de ‘stoute schoenen’ aangetrokken en hebben een dag(deel) meegekeken in een basisschool in Den Haag. Een hele inspirerende week waarin deze enthousiaste mensen zijn meegenomen door een schooldirecteur en/of leerkracht.

Tamara is één van de enthousiaste deelnemers: “Je kunt een leerling vandaag iets leren, maar als je zijn nieuwsgierigheid kunt prikkelen dan zal hij zijn hele leven blijven leren”

Jennifer Koornneef is schooldirecteur en ontving een enthousiaste deelnemer deze week: “Hij keek zijn ogen uit en vond het met name boeiend om te zien dat over álles wordt nagedacht door de leerkracht.”

En dan nog het prachtige sfeerverslag van een deelnemer:
“Als ik om 08:15 binnenloop bij de Maria Montessorischool, word ik direct ontvangen door Diane. Zij zal mij deze ochtend een kijkje laten nemen in haar klas (groep 8). Er hangt voor mij een prettige sfeer en veilig gevoel in de klas. Zodra alle leerlingen binnen zijn krijg ik de kans om mezelf voor te stellen, nog steeds zijn de kinderen rustig en stil.

De rekenles:
Op deze school wordt de rekenles op drie verschillende niveaus gegeven: laag, middel en hoog. In het lokaal van Diane komen de kinderen voor het hoge niveau. De kinderen die een laag of gemiddeld niveau hebben vertrekken naar een andere klas waar ze van een andere juf of meester op hun eigen niveau les krijgen. Enkele kinderen melden dat ze het huiswerk voor die dag vergeten/kwijt zijn. Hierop spreekt de juf de klas aan op hun eigen verantwoordelijkheid. De boodschap: je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen spullen. Ik vind het erg prettig om te zien hoe Diane ook direct de kinderen de kans geeft zichzelf te herstellen met de opdracht; kijk maar even met iemand mee die het wel bij zich heeft. Ook dit verloopt weer uitstekend.

Spelling en taal:
Tijdens deze les worden er een aantal kinderen verzocht om aan de instructietafel plaats te nemen. De rest van de klas mag zelfstandig met spelling en taal aan de slag. De kinderen aan de instructietafel krijgen uitleg over het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord. Ik merk dat deze kennis, die ik sinds de basisschool niet meer zo direct heb toegepast, toch redelijk bij me is weggezakt. Werk aan de winkel voor mij dus om me deze stof weer eigen te maken.
Zodra de les voor de kinderen aan de instructietafel klaar is krijgt de hele klas nog even de tijd om op Snappet aan de lesstof te werken.

Nadat alle kinderen weer terug zijn in de klas, bedank ik de kinderen voor de leerzame dag. De bel gaat. We nemen afscheid van elkaar, de kinderen gaan naar huis en ik bedank Diane voor vandaag.”