In Den Haag willen we dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Dat begint met goed onderwijs. Het tekort aan leraren knaagt aan de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. De nood is hoog. Op 1 oktober 2019 meldden scholen in totaal 506,4 vacatures en vacante langdurige vervangingen in fte. Het lerarentekort als percentage van het totaal aantal fte van leraren in Den Haag is daarmee 15%.

Ondertussen weten we nu al dat die tekorten verder zullen oplopen. In de grote steden manifesteert het lerarentekort zich als eerste en in zijn meest heftige vorm, terwijl veel van onze kinderen niet minder, maar juist meer onderwijs nodig hebben. Het lerarentekort vraagt om Actie in Perspectief.

Meer informatie…