Werven…

Wij willen meer mensen interesseren en enthousiasmeren om te kiezen voor het Haagse basisonderwijs. We willen nieuwe (groepen) mensen aanspreken en het tevens het imago van werken binnen het basisonderwijs verbeteren.

Opleiden…

Een goede opleiding is de basis voor een succesvolle carrière in het onderwijs. Meer mensen zo goed mogelijk opleiden is de basis. Klassewerk werkt samen met de pabo’s en de basisscholen om de opleidingen in Den Haag zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de mensen en de praktijk.

Behouden…

Toppers in het Haagse basisonderwijs willen we behouden. Klassewerk ziet de professionals die met plezier werken, daarom stimuleren wij ook voorzieningen die bevestigen dat het fijn is om te werken op een Haagse basisschool.

Ontwerpen…

Klassewerk onderzoekt graag nieuwe wegen om meer enthousiaste mensen aan het werk te krijgen op een Haagse basisschool. Nieuwe leraarprofielen, nieuwe wegen om op te leiden.

Meer informatie…

Klassewerk
Under construction

Klassewerk is ruim drie jaar geleden gestart als een gezamenlijk programma van de Haagse besturen en de gemeente Den Haag met één heldere ambitie: “Voldoende goede leerkrachten voor het Haagse basisonderwijs”. De afgelopen drie jaar zijn er diverse projecten en initiatieven gerealiseerd om nader tot deze ambitie te komen. 

Deze ambitie is nog steeds actueel, maar het onderwijs is ook sterk in ontwikkeling. De komende tijd maken we ons klaar voor een nieuwe fase. In deze nieuwe fase hebben we aandacht voor de huidige activiteiten, de organisatie achter de schermen en maken we plannen voor de toekomst. In januari 2021 presenteren we het aangepaste programma en onze nieuwe naam. In de tussentijd draaien de huidige initiatieven en projecten gewoon door. Je kunt ons nog steeds bereiken op ons algemene e-mailadres info@klassewerkdenhaag.nl.

Wellicht zijn we de komende maanden minder zichtbaar, maar we zitten zeker niet stil. 
Wij gaan aan de slag en presenteren onze plannen in januari 2021.