Werven…

Wij willen meer mensen interesseren en enthousiasmeren om te kiezen voor het Haagse basisonderwijs. We willen nieuwe (groepen) mensen aanspreken en het tevens het imago van werken binnen het basisonderwijs verbeteren.

Opleiden…

Een goede opleiding is de basis voor een succesvolle carrière in het onderwijs. Meer mensen zo goed mogelijk opleiden is de basis. Klassewerk werkt samen met de pabo’s en de basisscholen om de opleidingen in Den Haag zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de mensen en de praktijk.

Behouden…

Toppers in het Haagse basisonderwijs willen we behouden. Klassewerk ziet de professionals die met plezier werken, daarom stimuleren wij ook voorzieningen die bevestigen dat het fijn is om te werken op een Haagse basisschool.

Ontwerpen…

Klassewerk onderzoekt graag nieuwe wegen om meer enthousiaste mensen aan het werk te krijgen op een Haagse basisschool. Nieuwe leraarprofielen, nieuwe wegen om op te leiden.

Meer informatie…