Bedrijfsleven in het basisonderwijs…

Klassewerk Den Haag onderzoekt op dit moment of er binnen de verschillende takken van het bedrijfsleven ook belangstelling, kwaliteit en ambitie is om een bijdrage te leveren aan het basisonderwijs.

Het vermoeden bestaat dat veel medewerkers in het bedrijfsleven nog nooit hebben overwogen of een deeldocentschap iets voor hen is omdat de mogelijkheden niet bestaan. Ook voor deze mensen ontwerpt Klassewerk een opleiding voor Nieuwe Haagse leraren voor het basisonderwijs. Zij worden door middel van modules voorbereid voor inzet bij het basisonderwijs.

In januari/februari wordt een film ontwikkeld waarin profielen worden geschetst die duidelijk maken ( zowel aan bestuurders, pabo’s, scholen als belangstellenden) welke doelgroep bereikt zou kunnen worden en welke medewerkers zichzelf herkennen in deze doelgroep.

Meer weten…

Contactpersoon:

Programmamanager John Swildens
info@klassewerkdenhaag.nl