mbo pabo, overbruggingsprogramma…

Wil je na jouw mbo-opleiding door naar de pabo?

In het doorstroomprogramma volg je een traject van een half jaar waarin je wordt voorbereid op studeren aan de pabo. Je werkt aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Wat houdt het in?

Om op de pabo te kunnen starten, moet je aan toelatingseisen voldoen. Den Haag kent een aantal arrangementen waaronder het VAVO Haaglanden pabo-arrangement.
Dit arrangement duurt een half jaar, of een jaar als je dat wilt, waarin je je voor kunt bereiden op (1) de toelatingstoetsen en (2) een succesvol eerste jaar op de pabo. Als je de toetsen haalt, kun je in februari beginnen met het eerste jaar van de pabo op de Haagse Hogeschool (HHS).

Dat betekent concreet
Je volgt op woensdagmiddag of woensdagavond de lessen die voorbereiden op de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Je kunt een keuze maken uit de drie vaklessen of alle drie de vaklessen volgen.

Het programma is afhankelijk van de gemaakte keuze 1,5 uur tot 1 dagdeel per week gedurende 20 weken of indien voor spreiding van de vakken wordt gekozen 40 weken. De examens zijn de landelijke toelatingstoetsen pabo.

Je kunt het VAVO Haaglanden pabo-arrangement uitbreiden met lessen die voorbereiden op de rekentoets uit jaar 1 van de pabo en/of met het pabo moduul. Dan volg je lessen samen met de eerste jaars pabo-studenten. Dit pabo moduul kan vrijstellingen opleveren gedurende het eerste studiejaar bij de pabo van de HHS.

 

Meer weten…

Lees meer informatie op deze websites:

Contactpersoon:

Projectleider Imke Bouts
Imke.bouts@klassewerkdenhaag.nl