Uit de andere regio’s…

Terwijl het in de Randstad een uitdaging is om vacatures op basisscholen te vervullen, zijn er ook regio’s die leraren over hebben. In de dunbevolkte gebieden moeten scholen fuseren en ontstaat boventalligheid.

Met het deelproject ‘Uit de andere regio’s’ onderzoekt Klassewerk of er van die boventallige leerkrachten niet een aantal naar Den Haag willen komen. Hiervoor is het belangrijk aantrekkelijke voorwaarden te creëren. Denk bijvoorbeeld aan: woonruimte, reiskostenvergoeding, kortingsregelingen (De Haagse Lerarenpas) en nog veel meer.

Meer weten…

Uit andere regio's

Contactpersoon:

Programmamanager John Swildens
info@klassewerkdenhaag.nl